Praca w ubezpieczeniach – kim zostać, agentem czy brokerem?

ubezpieczenia

Choć w powszechnej opinii polisę ubezpieczeniową można wykupić lub przedłużyć jedynie za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Należy bowiem pamiętać o tym, że z branżą ubezpieczeniową związany jest nie tylko agent ubezpieczeniowy, ale również broker ubezpieczeniowy. Czym zatem różnią się te dwa pojęcia?

Co wyróżnia brokera ubezpieczeniowego od agenta?

Jak wspomniano powyżej, praca w ubezpieczeniach może być realizowana przez agenta ubezpieczeniowego lub brokera. W tym przypadku agent jest przedstawicielem zakładu ubezpieczeniowego, a zatem oferuje gotowe produkty. Broker ubezpieczeniowy jest z kolei niezależnym pośrednikiem, który skupia się na potrzebach klienta oraz reprezentuje jego interes. W tym przypadku oferty mogą być pozyskane od różnych zakładów ubezpieczeniowych i cechować się większą konkurencyjnością.

Jakie są różnice w umocowaniu prawnym obu zawodów?

Agent ubezpieczeniowy działa na podstawie umowy zawartej z zakładem lub zakładami ubezpieczeniowymi. Ich ilość nie jest ograniczona, jednak nakłada na agenta określone cele sprzedażowe. W przypadku brokera jego praca w ubezpieczeniach opiera się na pełnomocnictwach udzielonych nie przez zakłady ubezpieczeniowe lecz klientów. Co więcej, broker nie może być powiązany z agentami ubezpieczeniowymi lub zakładami ubezpieczeń. W ten sposób staje się on bardziej niezależny i może kierować się przede wszystkim interesem klienta. Co ważne, stanowi on zawód zaufania publicznego, a droga do jego uzyskania jest zdecydowanie trudniejsza. Prowadzenie działalności brokerskiej wymaga wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedniego zezwolenia. Jest ono wydawane po spełnieniu określonych wymagań dotyczących między innymi udokumentowanego stażu pracy, zdania państwowego egzaminu brokerskiego czy opłacenia wysokiej polisy OC, która zabezpiecza interesy klienta.

Czym różni się obsługa brokerska od prowadzonej przez agenta?

Podczas pracy agent ubezpieczeniowy korzysta z wewnętrznych systemów wykorzystywanych przez zakłady ubezpieczeniowe. Praca w ubezpieczeniach brokera obejmuje nie tylko samo sporządzenie polisy, ale również analizę potrzeb klienta oraz ocenę ryzyka. Broker przygotowuje slip brokerski, czyli zapytanie do zakładów ubezpieczeń. W odpowiedzi uzyskuje oferty, które mogą podlegać negocjacji. Na końcu sporządzane są rekomendacje brokerskie, które prezentowane są klientowi. Co ważne, broker poza wydawaniem rekomendacji nadzoruje również terminy odnowienia polisy oraz ewentualną likwidację szkody. W takim przypadku broker występuje o wypłatę odszkodowania w imieniu klienta.

Czy warto wybierać obsługę realizowaną przez brokera?

Kryteria ustawowe wpływają na ograniczony dostęp do zawodu brokera. Z tego powodu na rynku ubezpieczeń dominuje obsługa za pośrednictwem agentów. Zaletą ich obsługi jest skrócony czas działań, które mogą zamknąć się w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut. Jest to zdecydowana zaleta, zwłaszcza w przypadku drobnych polis. Opcja ta jest popularna wśród indywidualnych klientów prywatnych, którzy mogą w ten sposób z powodzeniem ubezpieczać domy, mieszkania czy samochody. W przypadku ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa warto jednak skorzystać z pomocy brokera, którego wynagrodzenie jest przekazywane przez zakład ubezpieczeń z opłaconej składki.