Dietetyk – zawód z przyszłością

dieta

Dietetyk to w powszechnej opinii specjalista od diety i odchudzania. Jak się jednak okazuje dla osób wykonujących ten zawód takie określenie jest bardzo krzywdzące, ponieważ zakres ich kompetencji jest zdecydowanie szerszy.

Czym zatem zajmuje się dietetyk?

Dietetycy to specjaliści zajmujący się prawidłowym żywieniem w odniesieniu zarówno do osób zdrowych, jak i chorych. W związku z tym w kręgu zainteresowań oraz kompetencji tych specjalistów znajduje się między innymi ocena sposobu odżywiania, jak również dostosowywanie stosowanej diety do prowadzonego przez pacjentów trybu życia oraz ich kondycji i stanu zdrowia, a także modyfikowanie nawyków żywieniowych. Dietetycy zajmują się również oceną wpływu składników diety na dobrostan pacjentów, analizą składu produktów żywnościowych, a także wspomaganiem leczenia osób borykających się z zaburzeniami żywieniowymi. Podczas wykonywania powyższych czynności wykorzystują oni specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii i medycyny.

Jak zostać dietetykiem?

Zawód dietetyka jest częściowo regulowany przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie rodzaju kwalifikacji, które są wymagane od pracowników zajmujących poszczególne stanowiska w podmiotach medycznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku, które określa świadczenia gwarantowane w obrębie rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z powyższymi regulacjami w celu wykonywania zawodu dietetyka konieczne jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra. W tym przypadku kształcenie może być realizowane zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Obejmuje ono zagadnienia związane choćby z klinicznym zarysem chorób, farmakologią, interakcją leków ze składnikami pożywienia, genetyką, poradnictwem dietetycznym, psychologią i socjologią żywienia czy etyką i prawem w ochronie zdrowia. Poradnia dietetyczna może również zatrudniać osoby, które ukończyły szkoły policealne uzyskując zawód dietetyka lub specjalisty dietetyka. W tym przypadku edukacja jest zdecydowanie krótsza i obejmuje zagadnienia związane z zasadami żywienia człowieka, rodzajem diet, promocją zdrowia czy komponowaniem jadłospisów. W prywatnych gabinetach dietetycznych mogą być również zatrudnione osoby, które ukończyły jedynie kurs dietetyki.

Rodzaje specjalizacji w dietetyce

Dietetyk to zdecydowanie zawód z przyszłością z uwagi na możliwość rozwoju i specjalizacji w określonej dziedzinie. Może to być zatem dietetyka kliniczna, jak również dietetyka sportowa czy psychodietetyka.

Zarobki w dietetyce

Poziom zarobków uzależniony jest między innymi od wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia dietetyka, a także od miejsca wykonywanej pracy. Średnia płaca w tym zawodzie wynosi prawie 3000 zł brutto, natomiast w przypadku zatrudnienia w prywatnych podmiotach, takich jak choćby poradnia dietetyczna zarobki mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.