Jak zostać kierowcą zawodowym

pomoc drogowa

Kierowca zawodowy ma wiele możliwości odnośnie wyboru miejsca pracy. Firmy zajmujące się logistyką i spedycją cały czas poszukują osób mających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Oczywiście najpierw trzeba ukończyć rozmaite kursy, zdać wymagane egzaminy. Prawo jazdy odpowiedniej kategorii to podstawa. Znaczenie ma również doświadczenie, którego jednak trudno wymagać od osoby mającej 21 lat. Nawet w przypadku zawodowego kierowcy z dużym stażem może dojść do wypadku i konieczna stanie się pomoc drogowa.

Od czego zacząć?

Każda firma transportowa potrzebuje zawodowych kierowców, mogą oni liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, aby otrzymać pracę na upragnionym stanowisku. Najpierw konieczne jest zdanie prawa jazdy kategorii B, dopiero potem możliwe staje się nabycie kolejnych uprawnień. Od kierowcy zawodowego wymaga się prawa jazdy kategorii C. W pierwszej kolejności konieczne staje się zdobycie profilu na kandydata na kierowcę w wydziale komunikacji. Trzeba mieć ukończone 21 lat, aby przystąpić do kursu. Niezbędne staje się także orzeczenie lekarskie i psychologiczne w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. Na koniec kursu zdaje się egzamin teoretyczny i praktyczny. Umiejętności i wiedza zostaną zweryfikowane podczas jazdy na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Jeśli egzaminy zostaną zdane, to kursant otrzyma prawo jazdy kategorii C. Dokument uprawnia do kierowania samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony.

Co jest wymagane, aby móc zostać kierowcą zawodowym?

Zawodowi kierowcy mający już prawo jazdy kategorii C mogą przystąpić do kolejnego kursu, którego celem jest otrzymanie prawo jazdy kategorii C +E. Egzamin państwowy ma wyłącznie formę praktyczną, nie trzeba zdawać egzaminu teoretycznego. Prawo jazdy kategorii C+ E umożliwia prowadzenie samochodów ciężarowych z różnego rodzaju naczepami. Na tym jednak nie koniec. Zawodowy kierowca musi mieć świadectwo kwalifikacji zawodowej, czyli dokument będący świadectwem jego uprawnień, wiedzy i umiejętności. Tutaj ponownie konieczne staje się ukończenie odpowiedniego szkolenia. Można zdecydować się na kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu pisemnego. Osobom mającym świadectwo kwalifikacji zawodowej wpisuje się do prawa jazdy kod 92. Trzeba też pamiętać o tym, że uprawnienia zawodowe muszą być regularnie odnawiane, konieczne staje się ponowne przejście szkolenia okresowego po pięciu latach.